อุปกรณ์ช่วยเหลือฉุกเฉิน ใช้ในรถยนต์ กันไว้ดีกว่าแก้ ถ้าแย่แล้วจะแก้ไม่ทัน ใช้ชีวิตการขับขี่อย่างระมัดระวัง ไว้ดีกว่า

12

"" was added to wishlist