Oct.29

เปรียบเทียบเครื่องฟอกอากาศในรถยนต์ Conoco

บทความนี้เป็นบทความที่เขียนขึ้นเพื่ออธิบายให้กับลูกค้าหลายๆท่านที่ถามเข้ามาเกี่ยวกับเครื่องฟอกอากาศแต่ละรุ่นของ Conoco ว่ามันแตกต่างกันอย่างไรบ้าง บทความนี้เลยถือโอกาสนำตารางมาเปรียบเทียบเพื่อให้เห็นข้อแตกต่างของเครื่องฟอกอากาศในรถยนต์ Conoco ในแต่ละรุ่นกันให้ชัดเจนเลยค่ะ

ตารางเปรียบเทียบเครื่องฟอกอากาศในรถยนต์ Conoco

Conoco C1 Conoco C2 Conoco C3 Conoco C4
LAzadaCOnaCo1 conacoC2.1 conococ3.1 ConocoC4.1
Speccification
model C1 C2 C3 C4
พื้นที่ทำงาน 3-8 ลูกบาศก์เมตร 3-8 ลูกบาศก์เมตร 3-8 ลูกบาศก์เมตร 3-8 ลูกบาศก์เมตร
การไหลเวียนของอากาศ มากกว่า 12 ลูกบาศก์เมตร / ชั่วโมง มากกว่า 12 ลูกบาศก์เมตร / ชั่วโมง มากกว่า 15 ลูกบาศก์เมตร / ชั่วโมง มากกว่า 18 ลูกบาศก์เมตร / ชั่วโมง
เสียงขณะทำงาน 40-50dB(A) น้อยกว่า40dB(A) 40-50dB(A) น้อยกว่า30dB(A)
กำจัด PM2.5 มากกว่า 99 % มากกว่า 99 % มากกว่า 99 % มากกว่า 99 %
กำจัดฟอร์มาดีไฮด์ มากกว่า 92 % มากกว่า 92 % มากกว่า 95 % มากกว่า 96 %
กำจัดโลทูอีน มากกว่า 92 % มากกว่า 92 % มากกว่า 93 % มากกว่า 95 %
กำลังไฟฟ้า 17 วัตต์ 17 วัตต์ 17 วัตต์ 17 วัตต์
แรงดันไฟฟ้า DC 12V DC 12V DC 12V DC 12V
การชาร์จ ช่องเสียบบุหรี่/ไฟบ้าน ช่องเสียบบุหรี่/ไฟบ้าน ช่องเสียบบุหรี่/ไฟบ้าน ช่องเสียบบุหรี่/ไฟบ้าน
ขนาดเครื่อง 208x158x55 มิลลิเมตร 208x156x56 มิลลิเมตร 236x182x65 มิลลิเมตร 208x156x55 มิลลิเมตร
น้ำหนัก 490 กรัม 550 กรัม 828 กรัม 900 กรัม
ช่อง USB Output 1 ช่อง 2 ช่อง ไม่มี 1 ช่อง
การรับประกัน 1 ปี 1 ปี 1 ปี 1 ปี

You Might Also Like

Leave Comments