Sep.20

“กระทรวงคมนาคม” ขอถอนเกณฑ์สอบใบขับขี่แบบใหม่ออกจากที่ประชุมครม. เพราะเหตุผลนี้ ? | สาระน่ารู้เรื่องรถ

จากกรณี ที่ประชุมคณรัฐมนตรี (ครม.)ได้รับทราบร่างเงื่อนไขกฎกระทรวงคมนาคม จำนวน 2 ฉบับ ได้แก่ การกำหนดการกำหนดเงื่อนไขเกี่ยวกับการบำรุงรักษารถไว้ในใบอนุญาตประกอบการขนส่ง และ การกำหนดหลักเกณฑ์วิธีการ และเงื่อนไขในการขอและออกใบอนุญาตขับขี่รถ การขอต่ออายุใบอนุญาตขับรถ เพื่อความปลอดภัยทางถนน โดยจะมีข้อกำหนดเข้มงวดมากขึ้นเพื่อกำกับสภาพการพร้อมใช้ของรถและการอนุญาตขับขี่ โดยเฉพาะชั่วโมงการอบรม การสอบทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ซึ่งร่างอยู่ระหว่างการรอนำเสนอต่อคณะกรรมการกฤษฎีกามายังกระทรวงคมนาคมเพื่อประกาศใช้ต่อไป คาดว่าจะประกาศใช้ได้ในปีนี้

ด้านนายสนิท พรหมวงษ์ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวถึงหลักเกณฑ์การออกใบอนุญาตขับขี่ที่จะปรับปรุงใหม่ ว่า ผู้ที่จะสอบใบขับขี่ต้องผ่านการอบรมความรู้เกี่ยวกับกฎจราจร จากเดิม 5 ชั่วโมง เป็น 15 ชั่วโมง และเพื่อเพิ่มทางเลือกให้กับประชาชนหลังกฎกระทรวงดังกล่าวมีผลบังคับใช้ ประชาชนสามารถไปสมัครเรียนและอบรม รวมทั้งสอบใบขับขี่ ได้ที่โรงเรียนสอนขับรถยนต์เอกชนที่มีอยู่มากกว่า 90 แห่งในประเทศ เพราะปัจจุบันปริมาณคิวจองสอบยาวมาก และขนส่งทั่วประเทศรองรับไม่เพียงพอ แต่อย่างไรก็ตามยังคงให้บริการเช่นเดิม

ส่วนข้อเสียนั้น นายสนิท กล่าวว่า ประชาชนจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น เนื่องจากการสอบผ่านโรงเรียนสอนขับรถเอกชนปัจจุบันจะมีค่าใช้จ่ายประมาณ 4,000-5,000 บาท ต่อคน และต้องใช้เวลาอบรมมากขึ้น ในขณะที่เดิมประชาชนที่มาทำใบขับขี่ที่กรมการขนส่งจะเสียค่าธรรมเนียม 5 บาท และอบรมเพียง 5 ชั่วโมง

ความคืบหน้าล่าสุด พล.ท.สรรเสริญ แก้วกำเนิด โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ได้แถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า กระทรวงคมนาคมแจ้งว่าขอถอนกฎ ระเบียบเรื่องการสอบใบขับขี่ที่มีการออกฎกระทรวงว่า ผู้ที่จะสอบใบขับขี่ใหม่ ที่จะต้องผ่านการอบรมเพิ่มขึ้นจากเดิมอบรมความรู้เกี่ยวกับกฎจราจร เพิ่ม 15 ชั่วโมง และประชาชนอาจจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น เนื่องจากหากเรียนโรงเรียนสอนขับรถเอกชนจะมีค่าใช้จ่ายไม่น้อยกว่า 4,000-5,000 บาทต่อ ที่ผ่านการพิจารณาที่ประชุมครม.ออกไปก่อน เพื่อนำกลับไปพิจารณาใหม่ เนื่องจากมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์จำนวนมาก

Cr : chicvariety

ด้วยรักและความห่วงใยจาก www.รถนิยม.com

เลือกซื้ออุปกรณ์เสริมใช้ในรถเลือก รถนิยม.com

Car mount smartphone Car mount taplet.
anigif anigif
250-x-250 250-x-250

You Might Also Like

Leave Comments